دوشنبه، بهمن ۲۴، ۱۳۸۴

« سايبرگي » شدن و « روابط عمومي سايبرگ »

اشارتي و زينهاري :

اگر دنبال آن هستيد که با خواندن اين نوشتار در يک کلمه به شما گفته شود که
« سايبرگ » چيست ، لطفا خودتان را اذيت نکنيد ؛ چنين کلمه اي وجود ندارد ؛ ادامه ندهيد.

اما اگر دنبال « مفهوم » هستيد و مي خواهيد بدانيد با « سايبرگي » شدن چه دگرگوني در « زندگي » و « کارتان » رخ مي دهد ، « حواستان » را جمع تر کنيد و با دقت همراه شويد براي يک « عرق ريزان ِ سايبرگي » .

دو تعریف از سایبرگی شدن :

اگر دنبال اختصار باشیم و بخواهیم « ساندویچی » از سایبرگی شدن را به خاطر بسپاریم ، می توانیم ـ با قدری تسامح ـ بگوییم :

Cyborg = Cybernetics +Organism = high Tech + highTouch

= high-TT

سايبرگي » شدن در ابعاد مختلف زندگي و حيات بر روي کره زمين ، اتفاق افتاده است. و گرچه در آغاز راه مي باشد اما راهي محتوم است که مي توان گفت يک انتخاب نيست ؛ بلکه يک « اجبار » و يک
« سرنوشت گريز ناپذير » است .

سايبرگي شدن در ادامه « الکترونيکي و ديجيتالي و سايبري » شدن است ؛ اما اين ادامه ، همانند « رفتن از الکتروني شدن به سايبري شدن » نيست ! . . .

سايبرگي شدن يک انقلاب اساسي است ؛ يک اوج است و يک تکامل :
هم در دانش بشري ؛ هم در فناوري بشري ؛ هم در خود بشر ! ...

اما براي آن که در فهم اين انقلاب علمي و تکنولوژيک دچار خطا نشويم ؛ بايد بگويم سايبرگي شدن در مفهومي که امروزه دارد و يا در آينده نزديک پيدا خواهد کرد با مفهوم روزهاي نخست ظهور اين اصطلاح يعني اواسط دهه 90 کاملا تفاوت دارد ، همان گونه که مفهوم امروزي سايبرنتيک با مفهوم اوليه اي که در حدود دهه 50 نوربرت وينر مطرح کرد کاملا متفاوت است و کاربردي يافته است که در مخيله وينر نمي گنجيد .

توضيح تعريف سايبرگ :

1. سايبرنتيک / Cybernetics

اصطلاح سايبر سه بعد ارتباطاتي ـ اطلاعاتي ـ مجازي دارد.

و " عصر سايبري ، دوران ِجديد ِتسلط شبكه هاي
« ارتباطاتي ـ اطلاعاتي ـ مجازي » بر جامعه جهاني است."

2. ارگانيسم / Organism

مفهوم ارگانيسم در این جا به معنای « زنده بودن » و « غیر ماشینی بودن » است . به نوعی نمایانگر بعد ـ کیفیت » و high-Touch بودن است .

پس سايبرگ CybOrg را چه معني کنيم ؟

من سايبرگ را در منابع فارسي پيدا نکردم. و توصيه مي کنم شما هم دنبال ترجمه اي براي آن نگرديد و آن را همان گونه که واژه الکترونيک را پذيرفتيد ، بپذيريد. سعي کنيد ذهن خود را با مفهوم و مصداق هاي آن درگير کنيد.

منظور من از سايبرگ چيست ؟

برمي گردم به آغاز سخنم و تأکید می کنم که :

« سايبرگي » شدن زندگي و حيات بر روي کره زمين ، يک انتخاب نيست ؛ بلکه يک
« اجبار » و يک « سرنوشت گريز ناپذير » است .

يادتان باشد مي گويم زندگي و حيات ؛ چرا که همه ابعاد زندگي بشر به ناچار سايبرگي مي شود و به اجبار وارد عصر سايبرگي مي شود. برای آن که منظورم از سایبرگ را نشان دهم انقلاب های تک و های تاچ را توضیح می دهم :

انقلاب ِ هاي تک

تکنولوژي يک واقعيت است که به باور برخي از انديشه مندان همواره از عصر حضرت آدم - عليه السلام - وپيش از دانش با انسان و ابعاد مختلف زندگي اوآميخته بوده است .

اما از شگفتي هاي عالم اين است که اين پديده ساخت خود انسان « هم دانش ؛ هم بينش ؛ هم منش » او را به شدت تحت تأثير خود قرار داده است.

پيش از اشاره به اين تأثير بايد به وضعيت کنوني تکنولوژي و چند نمونه از پيشرفت هاي سال هاي بسيار نزديک آينده اشاره اي بسيار گذرا بنمايم :

امروزه ما در فناوري وارد حوزه بسيار ريزها شديم که نمونه بارز آن « نانو » است به گونه اي که در حال طراحي _ برخي هم انجام شده – روبوت هايي هستيم که دارند کار تمام انواع عکسبرداري ها از پنهان ترين اجزاي بدن را تعطيل مي کنند :

به زودي کار پيشرفته ترين روش هاي ايکس ري ، سونوگرافي ، ام آر آي ، آندوسکوپي ، و ده ها روش مشابه براي ديدن اجزاي ناديدني بدن ، تعطيل خواهد شد و

روبوت هاي نانو همه اين کارها را به عهده خواهند گرفت.

قرار است به زودي موبايل هاي دائم کاشته شده در داخل يکي از دندان ها کار سند و رسيو را به سايبرگي ترين شکل انجام دهند .

به زودي شاهد خانه هاي سايبري خواهيم بود که از هيچ دکمه اي در آن ها خبري نخواهد بود و همه اجزا از لامپ هاي روشنايي گرفته تا وسايل آشپزي و پذيرايي با صدا کردن و دستور دادن ما به کار خواهند افتاد .

خيلي زودتر از آن چه فکرش را مي کنيم ، صفحه کليد حذف خواهد شد ؛ حس لامسه و بو يايي و چشايي هم وارد عرصه ارتباطات خواهند شد و انتقال بو از طريق اينترنت و چشيدن مزه ها ميسر خواهد شد ؛ ودر حوزه کاري ارتباطاتي و رسانه اي خود ما هم :

« پيام رساني به تعداد مخاطب تکثير خواهد شد » و يک پيام واحدِ ارسالي ما ، به تعداد مخاطبان دريافت خواهد شد ، با خصوصياتي که مخاطب خودش دلش
مي خواهد . ( مثلا يک فيلم واحد به تعداد مخاطبان ورژن خواهد داشت ؛ و نرم افزارها به تعداد کاربر ها ورژن خواهند داشت )

ونيز همه انواع رسانه ها يکي خواهند شد ؛ و با ظهور رسانه سايبري همراه ، رسانه هاي کنوني ، موزه اي مي شوند. شهرهاي سايبري مي شوند و شهرها جاي کشور ها را خواهند گرفت . دولت هاي سايبري ،حاکميت شهري را به جاي حاکميت ملي خواهند نشاند و شهروندان سايبري امکانات و خواهاني ها ي تازه اي خواهند داشت .

( فقط اشاره کنم که در شهر هاي آينده تمام در و ديوار گيرنده و فرستنده و حاوي پيام خواهند بود ؛ پيام يک روابط عمومي يا تبليغات يک محصول يا اخذ آراي شهروندان يا رد و بدل کردن زنده پيام هاي يک رسانه با مخاطبانش و . . . از طريق اين امکان سايبرگي پخش و دريافت خواهند شد. )

انقلاب ِ « هاي تاچ » ؛ آب در خوابگه مورچگان

اما با اين همه ، با اين همه پيشرفت ، از آن جا که بشر روز به روز از خوشبختي و آرامش فاصله مي گيرد ، « دست ما پي چيزي مي گردد » و بشر امروز جهان که از دست تکنولوژي به ستوه آمده بيش تر و بيش تر به ستوه خواهد آمد ، اسارت فناوري را بر نخواهد تافت ،و ديگر دلش نمي خواهد با سرعت فراتر از صوت مسافرت کند و با يک کليک و با يک اشاره همه نيازهايش برآورده شود .

من باور راسخ دارم که بشر از دست تکنولوژي فرارخواهد کرد ، چرا که خداوند فرموده است « ونفخت فيه من روحي » واين بشر گرچه خودش اين جا است ، دلش جاي ديگر است .

انقلاب ِ هاي تي تي ؛ سايبرگي شدن يا قرار گرفتن بر شانه غول ها

پديد آمدن ، و روز به روز گسترش يافتن توجه بشر به دانش و بينش جديدي به نام « هاي تاچ ، High Touch به جاي هاي تک High Tech, » نشان آغاز اين فرار و رو آوردن بشر به « دانش و فناوري سايبرگ » است .

در هاي تاچ بحث اصلي آن است که سرعت و دقت نانويي به هيچ وجه مهم نيست ، مهم آن است که چه کيفيتي داريم .

همين چند هفته پيش رئيس هيأت مديره اينتل اعلام کرد که « ما از جنگ سرعت کنار کشيديم » ؛ ( من خودم چند شب پيش کل روزنامه هاي آسياي چند ماه گذشته را کنار هم چيدم ؛ . . . سرسام گرفتم )

حرف آخر آن که چاره پيش روي بشر براي فرار از اسارت تکنولوژي :

آمدن و ظهور « هاي تاچ ، High Touch به جاي هاي تک High Tech, » و
« سايبرگي شدن » است که نه زندگي و مرگ هاي تکي مي خواهد ، نه زندگي و مرگ هاي تاچي . سايبرگي شدن به اين معنا است که اين دو دستاورد بشري بايد مانند دو بال بشر براي رسيدن به زندگي سايبرگي عمل کنند. بر اساس تئوري سايبرگ ، بشر از هاي تک با بالاترين کيفيت هاي تاچي استفاده مي کند. ( البته بال هاي تاچ توانمند تر است و اگر مشکلي در بال هاي تک رخ دهد ، هاي تاچ آن را جبران خواهد کرد؛ اما عکس آن صادق نيست.

حوزه سايبرگ و به ويژه در حوزه رسانه هاي سايبرگ ، مؤلفه ها و اجزاي مهمي دارد که هر کدام انقلابي در مفاهيم اند ؛ به عنوان نمونه :

معماري رسانه ؛

معماري سازماني ؛

رسانه هاي سايبرگي ؛ ( به ويژه رسانه سايبرگ همراه که چيزهايي به نام راديو ، تلويزيون ، فاکس ، پي سي ، موبايل ، تلفن ثابت ، لب تاب ، و . . . را کاملا به موزه خواهد سپرد ! ... ) ؛

ICT سايبرگي ؛

روابط عمومی سایبرگی ؛

ارتباطات سايبرگي ؛

شبکه هاي سايبرگي ؛

شهرهاي سايبرگي ؛

اطلاعات و اطلاع رساني سايبرگي ؛

داده هاي سايبرگي ( اطلاع يابي سايبرگي ) ؛

خبر سايبرگي ؛

خبرنويسي سايبرگي ؛

سازمان هاي سايبرگي ؛

دولت سايبرگي ؛

شهروند سايبرگي ؛

آينده گرايي سايبرگي ؛

و همچنين مديران و دست اندر کاران سايبرگي رسانه / رسانه نگاراني که در اين انقلاب سايبرگي ، بايد ICANBOOT باشند ! ( پرداختن به این مفهوم ـ آی کن بوت شدن مدیران ـ که یک انقلاب است ، فرصتی دیگر می خواهد ) .. . .

و از همه مهم تر « زنده شدن » مفاهيم و مؤلفه هاي پيش گفته ، و در يک کلام وارد شدن روح انساني و نگاه غير تکنولوژيک است ! . . .

و سخن آخر آن که مهم ترين رکن اين انقلاب سايبرگي ، آدم هاي سايبرگي و مخاطبان سايبرگي است ؛ يعني انسان هايي که در ساده ترين تعريف به پيشرفته ترين و محيرالعقول ترين شکل به دو بالِ « دانش » و « فناوري » ِ زنده مجهز شده اند .

اگر بخواهيم اختصار را رعايت کنيم ، مستقيما بايد مصداقي از عصر سايبرگ را بحث کنيم ؛ یعنی « روابط عمومی سایبرگ » :

روابط عمومی سایبرگ ; به کوتاه ترین شکل ممکن

در روابط عمومی سایبرگ ، های تی تی به برترین و گسترده ترین شکل حضور خواهد داشت ؛ به عبارت دیگر سایبرگی شدن روابط عمومی ، هم وظائف و عملکرد کارگزاران روابط عمومی ( مديران و کارشناسان و رسانه نگاران روابط عمومی) را دگرگون مي کند و به مامي گويد که اين افراد چگونه وظائف و مسؤوليت هاي خود را به انجام مي رسانند ، و هم به ما مي گويد که محصولات رسانه اي در روابط عمومی ( خبر ، فيلم ، سريال ، موسيقي ، مستند ، تبليغات ، و . . . ) چگونه معماري ( توليد ) مي شوند و به عبارت ديگر ، جامعه چگونه هدايت مي شود و چگونه براي مخاطبان ( چه در برون سازمان ، چه در درون سازمان ـ هم برای مدیران ، هم برای کارکنان ـ ) رفتار سازي مي شود که وظيفه اول و آخر روابط عمومی است.

دوشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۴

تعریف تازه ؛ نگاه تازه

1. حوزه ارتباطات

حوزه نخستی که می خواهم درباره آن بحث کنم ( در واقع درباره آن سرفصل ارائه کنم ) حوزه ارتباطات است که 3 زیر حوزه دارد : ارتباطات انسان با انسان ؛ ارتباطات انسان با ماشین ؛ ارتباطات ماشین با ماشین. در این جا حوزه اول را بیش تر دسته بندی می کنم ( باز هم 3 زیر حوزه ) و برخی از مباحث زیر حوزه اول را برای بحث بیش تر می آورم که می توان از آن ها برای پایان نامه نویسی هم استفاده کرد و محور بحث های بعدی من هم خواهد بود ( اگر تصمیم گرفتید در این حوزه ها پایان نامه بگیرید با من تماس بگیرید برای راهنمایی جزئی تر )

ا. ارتباطات انسان با انسان

1.1. ارتباطات انسان با انسان فردي

1.2. ارتباطات انسان با انسان گروهي

1.3. ارتباطات انسان با انسان جمعي

G 1.1. ارتباطات انسان با انسان فردي ( درون فردي و ميان فردي )

E 1- ادراک / نشان دادن ، ياد دادن ، . . .

2- تفسير دنياي اطراف / نشان دادن ، ياد دادن ، راهنمايي و هدايت ، اصلاح، . . .

3- عزت نفس / نشان دادن ،ياد دادن ، ايجاد ، اختلالات ، جرأت ورزي ، ابراز وجود ، . . .

4- رفتار / نشان دادن ،ياد دادن ، تغيير ، اصلاح ، . .

5- گوش دادن / نشان دادن ، ياد دادن ، عادت به گوش دادن ، اصلاح ، . .

6- ديدن / نشان دادن ، ياد دادن ، عادت به ديدن ، اصلاح ، . .

7- ارتباطات غير کلامي / نشان دادن ،ياد دادن ، زبان بدن ، اصلاح ، . .

7- اعتماد / نشان دادن ،ياد دادن ، اصلاح ، . .

7- گفتگو / نشان دادن ،ياد دادن ، اصلاح ، . .

8- و . . .

تعریف تازه ؛ نگاه تازه

1. حوزه ارتباطات / Communication

أ‌. ارتباطات انسان با انسان / H2H

ب‌. ارتباطات انسان با ماشين / H2M

ج‌. ارتباطات ماشين با ماشين / M2M

à تعريف‌ نخست‌ ارتباطات‌:

به‌ « دانش‌ و فناوري‌» فرايند «شناخت‌، آفرينش‌، پخش‌، باز دريافت‌، تحليل‌، و حفظ‌» ارتباط‌، ارتباطات‌ گفته‌ مي‌شود.

à تعريف‌ دوم ارتباطات‌:

به‌ همه انواع فعّاليّت‌هاي‌ «اشارتي‌، سكوني‌، گفتاري‌، نوشتاري‌، شنيداري‌، ديداري‌، الکترونيک ، پنداري ‌، سايبري‌، سايبرگي ، و روحي‌» كه‌ در يك‌ فرايند هنرمندانه‌ و خلّاقانه‌ معماري‌ مي‌شوند تا پيام‌ ساز، براي‌ اثر گذاري‌ بر پيام‌ گير، از راه‌ انتقال‌ و ايجاد معني‌ مشتركِ رمزگذاري‌ شده‌، پيامي‌ را از مجرايي
‌« خلق‌ و ارسال‌ و بازدريافت ‌» كند، «ارتباطات» مي‌گويند.

à تعريف‌ سوم ارتباطات‌:

هر فعّاليّت ِ‌ :

« اشارتي ‌، سكوني‌، گفتاري‌، نوشتاري‌، شنيداري‌، ديداري‌، الکترونيک ، پنـداري ‌، سايبـري ‌، سايبـرگي ، و روحـي ‌»

در يك‌ فرايند ، معماري‌ ‌شود تا پيامي ‌« آفريده ‌ و فرستاده‌ و بازدريافت ‌» شود ، « ارتباطات » برقرار مي شود . اين تعريف تقريبا چکيده تعريف دوم است .

حوزه های تازه ؛ اندیشه های تازه

من همیشه عاشق حرف های تازه ام . در جازدن و تکرار حرف های دیگرانی که دلیل منطقی برای برتری آن ها بر ما وجود ندارد ، آزارم می دهد.

قبول دارم که حرف زیبا و برتر ، می تواند میلیون ها سال تازه بماند ؛ اما این حرف تنها درباره سخنان وحیانی یا میوه چینان این باغ درست می نماید.

با این دیدگاه ، این حرف های تازه را با مکث ! بخوانید و نظر بدهید.

ارم [ = ا رتباطات ؛ رسانه ؛ مــعماري دانش و فناوري هاي نوين ]


ERAM : Communication ; Media ; Arcitechture of Knowledge & Modern Technologies


1. حوزه ارتباطات
2. حوزه رسانه
3. حوزه مـعماري