سه‌شنبه، آذر ۲۸، ۱۳۸۵

تلويزيون اينترنتي

به گزارش روزنامه‌ي فايننشيال تايمز كه امروز (دوشنبه، 27 آذر) به چاپ رسيده است، بنيان‌گزاران برنامه مكالمه‌ي اينترنتي اسكاي پي ، برروي خدمات تلويزيون اينترنتي به عنوان يكي از خدمات پهن باند سرمايه‌گذاري مي‌كنند
آن ها اميدوارند كه بتوانند اين خدمات را در سال آينده عرضه كنند
هم‌اكنون در حدود 6 هزار نفر از مشتريان اسكاي پي به صورت آزمايشي از خدمات تلويزيون اينترنتي استفاده مي‌كنند. در آزمايش اين خدمات كه پروژه‌ي «ونيس» نام گرفته است، نقاط ضعف و قوت خدمات سنجيده مي‌شود و پس از آماده ساختن آخرين
نسخه از خدمات به صورت عمومي عرضه خواهد شد
اين خدمات به زودي تماشاي برنامه‌هاي تلويزيوني را بر روي اينترنت براي كاربراني كه از خدمات پهن باند اينترنت استفاده مي‌كنند به صورت رايگان امكان‌پذير خواهد كرد
منبع CnetNews :