دوشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۴

منابع دکتری مدیریت رسانه

در پاسخ به اصرار مکرر دوستان در باره منابع دکتری مدیریت رسانه ؛ منابع زیر پیشنهاد می شود
یکم : عنوان درس ها
مدیریت
سازمان و رفتار سازمانی
ارتباطات سازمانی
نظریه های ارتباطات و مدیریت رسانه
آمار و روش تحقیق
زبان
ممکن است برخی سال ها عناوین بالا کم و زیاد شود ؛ محتوای امتحان همان است.
دوم : منابع پیشنهادی
1.اصول مدیریت ؛ 2 جلد ؛ کونتز ؛ ترجمه دکتر فرهنگی و . . . ؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی
2. رفتار سازمانی ؛ رابینز ؛ پارساییان ، اعرابی ؛ دفتر پژوهش های فرهنگی
3. مبانی سازمان و مدیریت ؛ علی رضائیان ؛ سمت
4. مدیریت رفتار سازمانی ؛ علی رضائیان ؛ سمت
5. سازمان ؛ ریچارد هال ؛ رابینز ؛ پارساییان ، اعرابی ؛ دفتر پژوهش های فرهنگی
6. رفتار سازمانی ؛ مورهد /گریفن ؛ الوانی / معمارزاده
7. مدیریت عمومی ؛ الوانی ؛ مروارید
8. وسائل ارتباط جمعی ؛ معتمد نژاد ؛ دانشگاه علامه
9. روزنامه نگاری ؛ معتمد نژاد ؛ نشر سپهر
10. روزنامه نگاری نوین ؛ بدیعی / قندی ؛ دانشگاه علامه
11. خبر ؛ شکرخواه ؛ مرکز تحقیقات رسانه
12. ارتباطات انسانی ؛ فرهنگی ؛ رسا
13. کاربرد نظریه های ارتباطات ؛ ویندال ؛ دهقان ؛ مرکز تحقیقات رسانه
14. روش های تحقیق در علوم اجتماعی ؛ 3 جلد ؛ ساروخانی ؛ پژوهشگاه علوم انسانی
15. زبان دو بخش دارد : عمومی و تخصصی ؛ منبع بسیار مختصر و مفید برای تخصصی فهرست واژگان آخر منبع ردیف 10 بالا است. کتاب واژه نامه ارتباطات دکتر شکرخواه ؛ انتشارات سروش نیز مفید است

شنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۴

روابط عمومي سايبر گ

کوتا ه ترین و ساده ترین تعریف از سایبرگ آن است که بگوییم :

CybOrg = Cybernetics + Organism

و روابط عمومی سایبرگ یعنی :

CybOrgPR = CyberPR + OrganPR

اما برای آن که در فهم این انقلاب علمی و تکنولوژیک دچار خطا نشویم ؛ باید بگویم سایبرگی شدن در مفهومی که امروزه دارد و یا در آینده نزدیک پیدا خواهد کرد با مفهوم روزهای نخست ظهور این اصطلاح یعنی اواسط دهه 90 کاملا تفاوت دارد ، همان گونه که مفهوم امروزی سایبرنتیک با مفهوم اولیه ای که در حدود دهه 50 نوربرت وینر مطرح کرد کاملا متفاوت است و کاربردی یافته است که در مخیله وینر نمی گنجید .

حوزه سایبرگ و به ویژه روابط عمومی سایبرگ ، مؤلفه ها و اجزای مهمی دارد که هر کدام انقلابی در مفاهیم اند ؛ به عنوان نمونه :

معماری رسانه ؛ معماری سازمانی ؛ رسانه های سایبرگی ( به ویژه رسانه سایبرگ همراه که چیزهایی به نام رادیو ، تلویزیون ، فاکس ، پی سی ، موبایل ، تلفن ثابت ، لب تاب ، و . . . را کاملا به موزه خواهد سپرد ! ... ) ؛ ICT سایبرگی ؛ ارتباطات سایبرگی ؛ شبکه های سایبرگی ؛ شهرهای سایبرگی ؛ اطلاعات و اطلاع رسانی سایبرگی ؛ داده های سایبرگی ( اطلاع یابی سایبرگی ) ؛ خبر سایبرگی ؛ خبرنویسی سایبرگی ؛ سازمان های سایبرگی ؛ دولت سایبرگی ؛ شهروند سایبرگی ؛ آینده گرایی سایبرگی ؛ سایبرگ ویرچوالهای تاچ سایبرگی به جای « های تک امروزی » ؛ و همچنین مدیران و دست اندر کاران سایبرگی روابط عمومی که در این انقلاب سایبرگی ، ICANBOOT هستند ! .. . .

و از همه مهم تر « زنده شدن » مفاهیم و مؤلفه های پیش گفته است ! . . .

و سخن آخر آن که مهم ترین رکن این انقلاب سایبرگی ، آدم های سایبرگی و مخاطبان سایبرگی است ؛ یعنی انسان هایی که در ساده ترین تعریف به پیشرفته ترین و محیرالعقول ترین شکل به دو بالِ « دانش » و « فناوری » ِ زنده مجهز شده اند .


روابط عمومی سایبرگ جهانی ؛

برای آدم های سایبرگی جهانی ؛

و برای جامعه جهانی سایبرگی شده

شکل می گیرد و ادامه حیات می دهد.

سایبرگی شدن روابط عمومی ؛ چرا ؟

پیش از آن که از سایبرگ تعریفی ارائه دهم باید بگویم چرا باید سایبرگی شد و آیا سایبرگی شدن یک انتخاب است یا یک اجبار و اگر سایبرگی نشویم چه می شود ؟
من در سخنرانی دومین کنفرانس بین المللی روابط عمومی گفتم

« سایبرگی » شدن زندگی و حیات بر روی کره زمین ،

یک انتخاب نیست ؛ بلکه یک « اجبار » و

یک « سرنوشت گریز ناپذیر » است .

سایبرگی شدن در ادامه

« الکترونیکی و دیجیتالی و سایبری » شدن است ؛

اما این ادامه ، همانند
«
رفتن از الکترونی شدن به سایبری شدن » نیست ! . . .

سایبرگی شدن یک انقلاب اساسی است ؛

یک اوج است و یک تکامل :

هم در دانش بشری ؛ هم در فناوری بشری ؛ هم در خود بشر ! ...در نتیجه تکلیف روابط عمومی هم روشن است

آیا می توان به سایبرگی شدن اندیشید ؟ یا . . . ؟

من در نخستین نوشته هایم گفتم دلایل دیر آمدن رسمیم به عرصه وبلاگ چه بود و قول دادم که به خوانندگان سایبرگ ، تعهد سایبرگی داشته باشم ، اما به همان دلایل (نرم افزارهای دستکاری شده ، ویروسی شدن های مکرر به همان دلیل ، سرعت نفتی اینترنت که منطقه به منطقه داستانش فرق می کند ، و... ) باز هم دو هفته از عصر سایبرگ به عصر دایبرگ برگشتم ؛ از همه منتظران مباحث روابط عمومی سایبرگ عذر می خواهم